اداری و مالی
1394/9/25 چهارشنبه
دکتر فیصل حسنی:
دانایی موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است

.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه لازم است نقش ما نسبت به نقش و اهمیت آموزش عالی تغییر کند گفت: همانطور که می دانیم دانایی موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیشتر از عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه در توسعه ملی نقش دارد و تنها با درونی شدن علم،فنآوری و مجموعه ای از دانائی هاست که می توان جایگاه مناسبی در صحنه بین الملل داشت و قدرت رقابت را برای ورود به بازارهای جدید را افزایش داد.
دکتر فیصل حسنی در مراسم هفته پژوهش و بازدید از پروژه های در دست اجرای دانشگاه پیام نور استان البرز، با اشاره به گستردگی دانشگاه پیام نور حتی در دورترین و محروم ترین نقاط کشور به سهم قابل توجه دانشگاه پیام نور به افزایش سطح فرهنگ و دانایی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت:دانشگاه مهمترین محور علمی و عملا" مهمترین پایگاه رشد علم است.اقتصاددانان معتقد هستند آموزش و مهارت شرط لازم برای نیل به رشد اقتصادی است،لذا بدون افزایش کمیت و کیفیت،به سختی می توان احتمال داد که کشور های فقیر و درحال توسعه جهان از میدان پر رقابت در شرایط جدید سربلند بیرون آیند.
دکتر فیصل حسنی همچنین اظهار داشت: آموزش عالی مانند یک آسانسور اجتماعی اصلی ترین وسیله ارتقاء اجتماعی فرزندان متعلق به اقشار ضعیف جامعه است.
گفتنی است، مراسم هفته پژوهش در دانشگاه پیام نور با حضور دکتر اکبری قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور ، دکتر فیصل حسنی معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه ، دکتر کریمی رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز ، دکتر ملکی رئیس مرکز کرج و دیگر مسئولان برگزار شد و در حاشیه این مراسم مسئولان دانشگاه پیام نور از پروژه های در دست اجرای دانشگاه پیام نور استان البرز بازدید کردند.
این مراسم با تجلیل از پژوهشگران برتر پایان یافت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر