اداری و مالی
1394/6/29 یکشنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور اعلام کرد:
خدمات جدید به دانشجویان جدیدالورود

.

دکتر حسینی ضمن تبریک به ورودی های جدید در دانشگاه پیام نور گفت: کلیه پذیرفته شدگان می توانند با حداقل پرداختی، ثبت نام خود را در این دانشگاه تثبیت نمایند.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه در ادامه گفت: دانشگاه پیام نور تمام تلاش خود را جهت ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و پذیرفته شدگان به کار می گیرد و در این راستا، پذیرفته شدگان جدید می توانند با حداقل پرداختی، ثبت نام خود را نهایی نموده و در کلاس درس شرکت کنند.
وی در ادامه افزود: فلسفه وجودی داشگاه پیام نور ارائه خدمت به قشر محروم جامعه است و این دانشگاه به دنبال ثروت اندوزی و کسب درآمد نیست.
وی با عنوان اینکه مدیریت دانشگاه پیام نور با تسهیل شرایط پرداخت شهریه درصدد ایجاد بسترهای ادامه تحصیل برای علاقه مندان به این دانشگاه است، اظهار داشت: کلیه دانشجویان این دانشگاه برای پرداخت مابقی شهریه خود تا پایان ترم فرصت دارند.
دکتر حسینی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور برای جبران ظرفیت های خالی به دنبال ایجاد منابع درآمدی دیگر و انضباط مالی است تا به این طریق بتواند خدمات بهتری به دانشجویان این دانشگاه ارائه دهد.
معاون اداری، مالی و عمرانی در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور با مصوبه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی زمینه تمدید قرارداد اعضای هیات علمی قراردادی و پیمانی مشروط را تا 30 بهمن ماه سال جاری فراهم نمود تا این عزیزان فرصت لازم را برای کسب امتیاز مورد نیاز بدست آورند.
وی در پایان با عنوان اینکه حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه به موقع پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: تکریم کارکنان و حفظ جایگاه آنها که در ارتقای دانشگاه پیام نور نقش بسزایی داشته و دارند نیز یکی دیگر از اولویت های معاونت اداری مالی است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر