اداری و مالی
1394/3/20 چهارشنبه
دکتر حسینی در نشست هم اندیشی معاونین اداری، مالی و عمرانی ادواری دانشگاه پیام نور:
نقاط قوت و تجربیات ارزنده معاونین قبلی را به کار خواهیم گرفت/ مدیریت هزینه و صرفه جویی، نافی رفاهیات نیست

.

اولین جلسه هم اندیشی معاونین اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور از سال 67 تاکنون در محل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

دکتر حسینی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه گفت: از نقاط قوت و تجربیات معاونین قبلی در پیشبرد اهداف دانشگاه استفاده خواهیم کرد.

وی ضمن برشمردن محاسن هر یک از معاونین قبلی گفت: با نگاه به گذشته می بینیم هر یک از دوستان قبلی در یک برهه از زمان بر اساس مقتضیات موجود، تصمیمات به جا و سازنده ای را اتخاذ نموده و باعث رشد دانشگاه شده اند و در حال حاضر با توجه به وضعیت و شرایط جدید دانشگاه لازم است با همدلی دانشگاه را یاری نمایند.

دکتر حسینی ضمن تاکید بر ایجاد نظم بیشتر در بودجه ریزی و اختصاص بودجه گفت: اکنون دانشگاه باید از تمام ظرفیت خود استفاده نموده و ضمن استخراج راه های تنوع بخشی به درآمدها به سمت خودکفایی مراکز و واحدها حرکت کند.

معاون اداری، مالی و عمرانی گفت: یکی از راه های استفاده از ظرفیت استانها، تفویض اختیار مالی به استانها و مراکز واحدهاست که این مهم نیز میسر شده و به زودی و مطابق مصوبه اخیر هیات امنا اجرایی خواهد شد.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدیریت هزینه ها و صرفه جویی از مهم ترین کارهای شاخصی است که باید در دانشگاه اتفاق بیفتد اما این به معنی نفی تامین نیازهای رفاهی و تکریم کارکنان و اعضای هیات علمی نیست، بلکه با مدیریت صحیح می توان هر دو مقوله را به درستی پیش برد.

در ادامه جلسه سایر حاضرین به بیان دیدگاه های خود در زمینه تبادل تجربیات مفید و کارساز ، راه های آسیب شناسی مشکلات دانشگاه و ارائه راهکار در زمینه شیوه های برون رفت از این قبیل مسائل را مطرح نمودند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر