اداری و مالی
1394/2/28 دوشنبه
معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه خبر داد:
صدور کلیه احکام سال جدید کارکنان برای نخستین بار در اردیبهشت

.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور از صدور کلیه احکام سال جدید کارکنان همراه با افزایش حقوق مصوب دولت برای نخستین بار در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: 10315 نسخه از احکام کارگزینی با اعمال افزایش ضریب حقوق سال 1394 اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم غیر هیات علمی ( رسمی، پیمانی و قراردادی ) صادر شد و همکاران محترم این افزایش را در حقوق اردیبهشت ماه خود ملاحظه خواهند کرد. 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر