اداری و مالی
1393/10/24 چهارشنبه
بازدید دکتر سرلک از بخشهای حوزه معاونت اداری ، مالی و عمرانی

.

دکتر سرلک به صورت سرزده امروز از بخشهای مختلف معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور بازدید کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور  از اداره کل های پشتیبانی ،عمرانی و املاک و امور مالی و همچنین ستاد رفاهی بازدید و از نزدیک با مسائل ومشکلات و  نحوه کار همکاران  آشنا شد.
 در این بازدید دکتر سرلک قول مساعدت در راستای رفع مشکلات همکاران در آینده نزدیک  داد و گفت: در راستای رضایت کارکنان دانشگاه اهتمام می ورزیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر