اداری و مالی
1393/10/24 چهارشنبه
برگ برنده هر سازمان نیروی انسانی آن است / تاکید بر بهبود وضعیت رفاهی کارکنان

.

رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه مهم ترین سرمایه و برگ برنده هر سازمانی نیروی انسانی آن است، گفت: اگر کارکنان یک سازمان راضی و با انگیزه بوده و از تکریم لازم برخوردار باشند، می توان اقدامات بزرگی در راستای اهداف دانشگاه انجام داد. البته برای بهبود فرایندها  و کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی باید تمامی کارکنان از مهارت های لازم و رشد و یادگیری بهره مند شوند.

دکتر سرلک در نخستین نشست صمیمی با مدیران و کارکنان سازمان مرکزی با عنوان اینکه هدف ما ایجاد رضایت خاطر در نیروی انسانی به معنای اعم کلمه است، افزود: 4 رکن، رضایت کارکنان، رضایت دانشجویان، بهبود فرایندها و عوامل مالی مهم ترین مواردی است که از منظر مدیریت استراتژیک باید به آن توجه کرد.

دکتر سرلک با تاکید بر تحول اساسی در وضعیت رفاهی و خدمات پشتیبانی کارکنان تصریح کرد: مدیریت جدید دانشگاه در نظر دارد وضعیت کارکنان این دانشگاه را درچارچوب قوانین بهبود بخشد.

دکتر سرلک با تاکید بر تکریم کارکنان گفت: همه نقش ها برای ما عزیز و ارزشمند است. باید از مقابله ها بپرهیزیم. فرهنگ سازمانی مانند هوایی است که استنشاق می کنیم، پس در حاکمیت نگاه انسانی کوشا باشیم.

در این مراسم مواردی مانند ترمیم حقوق کارکنان، احیای کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور، احداث سوله ورزشی ویژه کارکنان سازمان مرکزی، تعاونی مسکن کارکنان، تبدیل وضعیت نیروها و تشکیل کانون صنفی از سوی کارکنان مطرح شد.

دکتر سرلک در پاسخ به اظهارات کارکنان پیگیری موارد را در دستور کار قرار داد و درخصوص احیای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد گفت: ایجاد مرکز اسناد و کتابخانه برای  اعضای هیات علمی و دانشجویان به ویژه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ضروری است و دراین خصوص حتما پیگیری خواهد شد.

وی در پایان همچنین بر لزوم ایجاد باشگاه رفاهی چندمنظوره کارکنان و کانون صنفی کارکنان در چارچوب قوانین تاکید کرد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر