اداری و مالی
1401/4/14 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران علمی و اداری دانشگاه پیام نور؛
دستورالعمل استفاده کارکنان دانشگاه پیام نور از مراکز فرهنگی و گردشگری

.

همکاران گرانقدر دستورالعمل جدید استفاده از مراکز گردشگري و سیاحتی دانشگاه در ایام منتهی به شنبه 25 تیر 1401 لغایت 9 مرداد 1401 در فایل های ذیل قابل مشاهده است:
فايل هاي مربوطه :
برنامه ريزي ا.pdf147.857 KB
دستورالعمل.pdf95.172 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر