اداری و مالی
1400/10/29 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران دانشگاه؛
جزئیات زمان و نحوه ثبت نام بیمه تکمیلی درمان(بیمه ایران) سال 1400-1401

.

کلیه همکاران رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی از روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29  لغایت 1400/11/04  می توانند با مراجعه به سامانه جامع اداری و مالی erp) ) ( پیشخوان – درخواست – درخواست بیمه تکمیلی – درخواست بیمه تکمیلی شخصی – انتخاب افراد در طرح بیمه – قرارداد های 1401-1400 – ثبت نهایی) جهت ثبت نام ، ویرایش اطلاعات ، انتخاب نوع طرح بیمه ای مورد دلخواه براساس جدول تعهدات پیوست اقدام کنند.
کلیه همکاران رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی که متقاضی عضویت در بیمه تکمیلی درمان  هستند صرف نظر از اینکه در سالهای قبل اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده و یا نشده حتما می بایست در موعد اعلام شده با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود و افراد تحت تکفل قانونی اقدام نمایند و پرینت نهایی آن را جهت اطمینان از صحت ثبت نام خود نگهداری نمایند . (پرینت اسکرین)

درصورت عدم مراجعه متقاضیان (فرد اصلی) به سامانه فوق و عدم کنترل اطلاعات و تائید آن ، به منزله انصراف عضو اصلی و افراد تحت تکفل از بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) تلقی خواهد شد . (به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه مکمل نخواهند بود)

طرح انتخابی توسط فرد اصلی برای افراد تبعی نیز لحاظ خواهد شد و امکان تغییر طرح برای افراد تحت تکفل وجود ندارد .

بعد از انجام ثبت نام و در طول مدت قرارداد به هیچ وجه امکان تغییر طرح وجود ندارد .

شایان ذکر است مدت زمان اعلام شده جهت ثبت نام (29/10/1400 لغایت 04/11/1400) به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست همکارانی که بعد از تاریخ فوق تقاضای عضویت در بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) را داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 1 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 1.800.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند میلغ 900.000 ریال   می باشد .

حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 2 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 2.469.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند مبلغ 1.569.000 ریال   می باشد .

حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 3 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 3.170.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند مبلغ 2.270.000 ریال   می باشد .

فرانشیز برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل ایشان در طرح های 1 و 2 و 3 به صورت یکسان لحاظ می گردد.

تمامی متقاضیان محترم می بایست کلیه بند های فوق را جهت ثبت نام در دستور کار خود قرار دهند و دقت کافی در این خصوص را بعمل آورند .

مراحل ثبت نام فقط در صورت ثبت نهایی به صورت قطعی تلقی شده و نام متقاضی و افراد تحت تکفل در فهرست بیمه تکمیلی لحاظ می گردد .

در پایان شایان ذکر است اطلاعیه مذکور برای تمامی استانها در سراسر کشور به غیر از 3 استان همدان و هرمزگان وگیلان (که بنا به درخواست ریاست محترم آن استانها قرارداد جداگانه با سایر شرکت های بیمه ای منعقد گردیده)  قابل انجام است .

همکاران عزیز جهت اطلاع از جزئیات طرح به لینک ذیل مراجعه کنند.

طرح های بیمه

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر