اداری و مالی
1400/10/11 شنبه
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد:
دریافت بیش از 460 ردیف استخدام رسمی قطعی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور

.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از دریافت 460 ردیف استخدام رسمی قطی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن علیزاده  در نشست همکاران علمی و اداری دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی ضمن بیان نحوه اجرای فرآیند قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در دانشگاه پیام نور افزود: در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  بیش از 1000 نفر از اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مشمول تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی هستند که در همین راستا تاکنون مدارک بیش از 730  نفر از مشمولین در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور جهت دریافت ردیف استخدام قطعی بارگذاری شده است.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نورافزود:  اعضای غیر هیات علمی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در حال حاضر در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و شرکتی هستند که برای آنان بر اساس بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه موضوع بند "د" تبصره 20قانون بودجه سال 1400کل کشور با توجه به مدرک و رشته تحصیلی پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه در نظرگرفته شده و یا در صورت عدم وجود پست بلا تصدی نسبت به تغییر عنوان پست و یا انتقال و جابجایی آن، متناسب با  شرایط و محل خدمت مشمول اقدام لازم صورت گرفته است.
معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و زمان باقیمانده تا پایان سال جاری بتوانیم شاهد تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ایثارگران دانشگاه پیام نور باشیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر