اداری و مالی
1400/10/6 دوشنبه
معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور خبر داد:
پاداش بازنشستگی همکاران به ترتیب تاریخ بازنشستگی پرداخت می شود/ 37 نفر ازبازنشستگان، پاداش خود را دریافت کردند

.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه پاداش بازنشستگی همکاران به ترتیب تاریخ بازنشستگی در حال پرداخت است، گفت: پرداخت پاداش منوط به تخصیص بودجه از سوی دولت است.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن علیزاده افزود: در ماه جاری دانشگاه پیام نور به منظور تکریم و تسهیل در امور بازنشستگان، پاداش بازنشستگی 37 نفر از همکاران را پرداخت کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پاداش بازنشستگی همکارانی که طی ماه های فروردین، اردیبهشت و بخشی از خرداد سال 1399 بازنشسته شده اند، پرداخت شده و بقیه بازنشستگان نیز در صورت تخصیص بودجه از سوی دولت، در ماه های آتی پرداخت می شود.
وی اعلام کرد: تمام هم و غم دانشگاه پرداخت حق و حقوق و پاداش های کارکنان است و در این زمینه با اهتمام ویژه سعی داریم در اسرع وقت  نسبت به پرداخت پاداش ها حتی در صورت عدم تخصیص بودجه، اقدام کنیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر