اداری و مالی
1400/8/13 پنجشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور در نشست هم اندیشی با معاون و مدیران حوزه اداری و مالی؛
فراهم سازی بسترهای متعدد اعطای وام دانشجویی

.

به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور در نخستین نشست هم اندیشی با معاونان و مدیران این دانشگاه که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد،  بر لزوم پیگیری مطالبات و انتظارات به حق دانشجویان و کارکنان مجموعه بزرگ دانشگاه پیام نور تاکید کرد و با عنوان اینکه پیشنهادات سازنده قطعا در پیشبرد کارها موثر است، گفت: بدون شک تحقق اهداف بدون درنظر گرفتن انتظارات و مطالبات میسر نخواهد بود و تمامی بخش های دانشگاه برای پیشبرد ماموریت ها و مسئولیت های خود نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.
 دکتر تقی زاده اختصاص تسهیلات وام دانشجویی را ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، دغدغه مالی دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه باید برای فراهم سازی بسترهای متعدد اعطای تسهیلات وام دانشجویی  تلاش کند.
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین روند اقدامات معاونت اداری و مالی برای کسب درآمد و رفع کسری های بودجه ای را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آنجا که دانشگاه پیام نور بخشی از هزینه های خود را از محل بودجه دولتی و بخش دیگری را از محل شهریه های دانشجویی تامین می کند، برای تامین هزینه های مازاد باید به دنبال کسب درآمدهای اختصاصی باشد و معاونت اداری و مالی می تواند در این زمینه راهکارهای سازنده ای را ارائه کند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر