اداری و مالی
1398/8/4 شنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
واریز پاداش بازنشستگان سال 97 در اوایل هفته آینده

.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: پاداش کلیه بازنشستگان سال 97 دانشگاه پیام نور،  اوایل هفته آینده به حساب همکاران محترم واریز می شود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن علیزاده افزود: با پیگیری های مستمر صورت گرفته و حمایت ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز برای پاداش بازنشستگان دانشگاه پیام نور تخصیص داده شد که انشاءا... تا هفته آینده به حساب این عزیزان واریز خواهد شد.

وی افزود : تکریم و نکو داشت همکارات از بدو خدمت تا پس از بازنشستگی همواره از اولویت های اصلی حوزه معاونت اداری،مالی و عمرانی دانشگاه است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر