اداری و مالی
1398/4/15 شنبه
معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه :
سامانه الکترونیک نقل و انتقالات همکاران اداری و علمی راه اندازی می شود / مراکز و واحدهای پیام نور به سمت خودگردان حرکت کنند

.

 دکتر حسن علیزاده توانمندسازی و توسعه منابع انسانی را یکی از اهداف مهم برنامه راهبردی دانشگاه دانست و با اشاره به سند جامع منابع انسانی دانشگاه پیام نور گفت: این سند با محوریت آمایش نیروهای قراردادی بر اساس پست های موجود  در سال 98 اجرایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر علیزاده در نشست مدیران اداری و مالی استانها که امروز در سازمان مرکزی برگزار شد، افزود: نیروهای رسمی و پیمانی بر اساس ردیف استخدامی دارای پست هستند و امسال نیروهای قراردادی نیز بر همین اساس ساماندهی خواهند شد و پست های موجود، به آنها اختصاص می یابد گرچه که اکثریت همکاران دارای شناسه از سازمان امور استخدامی کشور هستند.
وی از راه اندازی سیستم نقل و انتقال الکترونیکی دانشگاه در سال 98 خبر داد و افزود: با راه اندازی این سیستم انتقال نیروها با نظم بیشتری صورت می گیرد و کسانی که تمایل به انتقال از مرکزی به مرکز دیگر را داشته باشند، پس از ارزیابی سیستمی و در صورت وجود پست خالی منتقل می شوند.
وی انتصاب پست های کارشناس مسئول و رییس اداره به بالا را مبتنی بر توانمندی لازم فرد برای احراز پست دانست و اذعان داشت: از این پس این انتصابات از حالت سلیقه ای خارج خواهد شد و فردی پست های مذکور را احراز می کند که شرایط و توانمندی لازم را برای آن پست داشته باشد.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور بهره وری و چابک سازی سیستم را یکی دیگر از برنامه های مهم در سال 98 دانست و افزود:  بر این اساس پست های موازی که در ساختار فعلی دانشگاه کاربردی ندارند غیرقابل تخصیص خواهد شد.
وی بر لزوم اداره مراکز و واحدها به صورت خودگردان تاکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از مراکز و واحدهای دانشگاه اقدامات خوبی برای کسب درآمد مستقل داشته اند و دیگر مراکز و واحدها نیز باید در این راستا گام بردارند.
دکتر علیزاده پایدارسازی منابع و تنوع بخشی به درآمدها در دانشگاه پیام نور ضروری خواند و گفت: کمیته دانش بنیان و سرمایه گذاری تشکیل شده و در حوزه آموزش های آزاد و شرکت های دانش بنیان باید به شکل منسجم تری وارد شده و اقدامات موثری انجام دهیم.
وی با عنوان اینکه دانشگاه اغلب امور مربوط به استانها را به آنها تفویض اختیار کرده است، افزود: تلاش این است که دانشگاه به سمت کسب درآمدهای پایدار و متنوع حرکت کند و وابستگی به درآمد عمومی به حداقل برسد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر