اداری و مالی
1398/4/7 جمعه
معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در سفر به هرمزگان:
برنامه ریزی جهت کسب 30 درصد بودجه های جاری دانشگاه از طریق درآمدهای آموزش آزاد و غیر شهریه ای در سال جاری

.

دکتر حسن علیزاده در جلسه ی پرسش و پاسخ با کارکنان دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر در هرمزگان خبر از برنامه ریزی صورت گرفته جهت تامین 30 درصد بودجه های جاری دانشگاه از طریق درآمدهای آموزش آزاد و غیر شهریه ای در سال جاری خبر داد و افزود: انتظار می رود مدیران و روسای استانی با اهتمام ویژه در حوزه در آمد های غیر شهریه ای در سال جاری اقدام نمایند. 

وی با اشاره به اینکه آموزشهای آزاد و چند رسانه مهارت های تخصصی را هر دوره برگزار می کند و رضایت بخش است،.

معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه های مراکز و واحدها به سمت خودگرانی در حال حرکت است، خاطر نشان کرد: دانشگاه پیام نور بخشی از بودجه های خود را از دولت دریافت می کند و باید مراکز و واحدها بدنبال افزایش و کسب درآمدهای غیر شهریه ای و گسترش کلاسهای آموزش آزاد و چند رسانه ای باشند.

معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه افزود: در راستای ترغیب استانها و مراکز/واحد ها به سوی این هدف سعی شده درآمد های غیر شهریه ای کسب شده در کمترین زمان ممکنه به حساب آنها واریز شود .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر