اداری و مالی
1398/3/19 یکشنبه
مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور خبرداد:
برقراری پایه های تشویقی نیروهای اداری قراردادی / تخصیص فوق العاده مناطق امنیتی و عملیاتی

.

مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور از برقراری پایه های تشویقی نیروهای اداری قراردادی دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: پایه های تشویقی اعضای غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه پیام نور از ابتدای سال 98 در قالب عضویت در بسیج خواهران و برادران (گردان های عاشورا(ویژه برادران ) ،الزهرا(خواهران) و همچنین ارزشیابی کارکنان تخصیص می یابد.
به گزارش روابط عمومی، محمد حاجی محمدعلی با اشاره به آخرین اقدامات حوزه امور اداری در خصوص نیروهای اداری و علمی افزود: اجرای دستورالعمل نحوه انتصاب مدیران دانشگاه در فرایند رسیدگی به پیشنهاد انتصاب در سمت های مدیریتی و سرپرستی از جمله اقدامات مهم این حوزه است که بر این اساس ، ارتقای پلکانی در اخذ سمت ها رعایت خواهد شد و به عنوان مثال تخصیص پست رئیس اداره منوط به سابقه عضو در پست کارشناس مسئول خواهد بود.
وی همچنین از برقراری فوق العاده مناطق امنیتی و عملیاتی برای اعضای هیات علمی و غیرعلمی خبر داد و گفت: فوق العاده مناطق امنیتی  عملیاتی حداکثر تا میزان 25 درصد حقوق رتبه پایه و فوق العاده شغل لحاظ خواهد شد.
حاجی محمدعلی با عنوان اینکه با مصوبه هیات امنا، امکان انتقال و ماموریت به خارج از دانشگاه مهیا شد،تصریح کرد: بر این اساس، انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی پیمانی و همچنین انتقال و ماموریت اعضای غیرهیات علمی ، پیمانی و قراردادی به خارج از دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: تقاضای ارتقای رتبه شغلی اعضای غیرهیات علمی در قالب دستورالعمل جدید موضوع مصوبات هیات امنا نیز بررسی شده است.
حاجی محمد علی همچنین به اقدامات اخیر حوزه اداری درخصوص اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام پرداخت فوق العاده مدیریت (حق سمت) اعضا بر اساس تعداد دانشجو در مراکز و واحدها و همچنین اخذ مجوز بازخرید سنوات اعضای هیات علمی متقاضی مطابق اعضای غیرهیات علمی حداکثر به میزان 2 ماه برای هر سال خدمات موثر در دانشگاه پیام نور از جمله این اقدامات است.
وی همچنین افزود: با توجه به مصوبه هیات امنا، بهره مندی اعضای هیات علمی پیمانی از تسهیلات ماموریت آموزشی محقق و تا به حال احکام ماموریت بیش از 200 نفر از متقاضیان واجد شرایط، صادر شده است.
وی یادآور شد:  تسهیلات ایجاد شده برای ارتقای اعضای هیات علمی در دو سال گذشته علاوه بر پاسخگویی به مطالبات اعضاء متقاضی، نقش قابل توجهی در اصلاح هرم نیروی انسانی و ارتقاء آن داشته است.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر