اداری و مالی
1398/3/6 دوشنبه
مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام‌نور خبر داد:
پرداخت حقوق و مزایای خرداد ماه کارکنان بر اساس ضریب افزایش حقوق جدید خواهد بود

.

به گزارش روابط عمومی، حاجی محمد علی مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام‌نور اظهار داشت: با توجه به رفع ابهامات ایجاد شده در نحوه اعمال ضریب افزایش حقوق اعضاء در سال جاری فرآیند و برنامه تنظیم شده قبلی تایید و احکام کارگزینی افزایش حقوق در سازمان مرکزی صادر گردیده است.

 وی افزود: با توجه به تفویض صدور احکام به استانها  و مسئولیت محول شده می بایست احکام توسط امور اداری استان تنظیم و جهت تایید و صدور در بستر سامانه جامع اداری مالی (erp) تا پایان دهم خرداد ماه جهت اقدامات بعدی به این اداره کل ارسال شود.

وی ادامه داد: پرداخت حقوق و مزایا بر اساس ضریب جدید منوط به صدور و ارسال احکام توسط استانها تا دهم خرداد خواهد بود.

 حاجی محمد علی تصریح کرد: با توجه به ابلاغ مراتب تصویری تنظیم پیش نویس احکام توسط استانها در صورت صدور احکام و ارسال آنها در زمان مقرر ان شاالله حقوق و مزایای ماه جاری بر اساس ضریب جدید کارسازی و پرداخت خواهد شد.

مدیر کل امور اداری در خصوص نحوه و میزان افزایش حقوق در سال جاری افزود: حکم ها به میزان حدود ۱۸ درصد با رعایت حداقل چهار میلیون و چهارصد هزار ریال تنظیم و صادر شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر