اداری و مالی
1398/3/1 چهارشنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور:
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به معنای استخدام جدید یا افزایش نیرو نیست

.

دکتر حسن علیزاده با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی که جزئیات طرح در روز یکشنبه به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: این طرح با هدف تثبیت شغلی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی، به معنای استخدام جدید و یا افزایش نیرو در این دانشگاه نیست و هیچگونه بار مالی جدید نیز برای دولت و دانشگاه به همراه نخواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: کلیه کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور دارای کد شناسه از سازمان امور استخدامی کشور بوده و در حال حاضر نیز در دانشگاه پیام نور به عنوان یک ارگان دولتی که بخشی از بودجه خود را از دولت می گیرد، مشغول به کار هستند و در آینده نیز به همین روال خواهد بود.
 وی با عنوان اینکه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی وضعیت شغلی آنها را تثبیت می کند، یادآور شد: در حال حاضر 75 درصد حقوق نیروهای رسمی و پیمانی از سوی دولت به دانشگاه پیام نور اختصاص می یابد و مابقی از سوی دانشگاه پرداخت می شود و این بدین معنی است که دانشگاه مبالغی را تحت عنوان کمک دولت دریافت می کند که مبالغ دریافتی جوابگوی کلیه حقوق پرسنل رسمی و پیمانی نیست.
دکتر علیزاده افزود: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و تخصیص ردیف استخدامی به آنها، می تواند برای آن دسته از کارکنانی که متقاضی انتقال به دیگر دستگاه ها و ادارات دولتی هستند، راهگشا باشد.
وی با اشاره به تعداد نیروهای قراردادی دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور در حال حاضر دارای  4 هزار و 916 نیروی قراردادی است که از این تعداد ، 58 نفر دارای 20 سال سابقه خدمت ، 465 نفر بین 15 تا 20 سال سابقه بوده ، یک هزار و 981 نفر دیگر بین 10 تا 15  سال هستند و کارکنان باقی مانده نیز زیر 10 سال سابقه دارند.
وی با عنوان اینکه متاسفانه به دلیل عدم تخصیص ردیف استخدامی ،کارکنانی با بیش از 20 سال سابقه خدمت نیز هنوز تبدیل وضع نشده اند، اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، دانشگاه با توجه به آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنا این امکان را فراهم می آورد که نیروهای قراردادی که هم اکنون در دانشگاه پیام نور مشغول به کار بوده و دارای کد شناسه هستند، تبدیل وضعیت شوند.
دکتر علیزاده با اشاره به تقسیم بندی ساماندهی کارکنان این دانشگاه ادامه داد: 2 هزار و 41 نفر دارای مدرک فوق لیسانس ، یک هزارو 981 نفر دارای مدرک کارشناسی و 253نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با اولویت مناطق محروم،کمتر توسعه یافته ومرزی شامل این طرح می شوند . 261 نفر نیز از خانواده معزز شاهد و ایثارگر هستند که طبق قانون برنامه ششم در اولویت تبدیل وضعیت قرار می گیرند.
گفتنی است، طرح ساماندهی نیروهای قراردادی دانشگاه پیام نوردر نیمه دوم سال گذشته در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و اخیرا با همکاری و مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کلیات وجزئیات طرح به تصویب نهایی کمیسیون اجتماعی مجلس رسید که قرار است در صحن علنی به رای گذاشته شود.
این طرح با هدف ساماندهی نیروهای قراردادی موجود در دانشگاه پیام نور که بین 5 تا 25 سال سابقه خدمت دارند ارائه شده است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر