اداری و مالی
1397/9/13 سه‌شنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
حذف شرط توقف سنوات خدمت برای ارتقاء شغلی کارکنان اداری

.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن علیزاده ضمن تشریح مصوبه جدید هیأت اجرایی منابع انسانی درخصوص حداقل مدت زمان توقف لازم برای ارتقاء شغلی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: بر اساس این مصوبه کارمندان اداری که شرایط و امتیازات لازم را احراز نموده‌اند بدون توقف سنوات خدمت، می‌توانند به یک رتبه بالاتر ارتقاء یابند.
وی افزود: با توجه به تأخیر ایجاد شده در فرایند ارتقاء رتبه شغلی اعضای غیر هیأت علمی از سال 91 تا سال 95 متأسفانه واجدین شرایط به رغم احراز حداقل سنوات لازم و کسب امتیازات تعیین شده در دستورالعمل مربوطه با توجه به حداقل مدت سنوات توقف لازم برای ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر، مشمول ارتقاء رتبه بالاتر نمی شدند که با توجه به بررسی‌های انجام شده در جهت احقاق حقوق قانونی واجدین شرایط و تسریع در فرایند ارتقای همکاران اداری، دستورالعمل اصلاحی تنظیم و در هیأت اجرایی منابع انسانی مصوب شد.
معاون اداری، مالی و عمرانی تصریح کرد: با اجرای این مصوبه و حذف بازه زمانی حداقل سنوات،  همکاران اداری می توانند پس از احراز شرایط  به یک رتبه بالاتر ارتقاء یابند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر