اداری و مالی
1397/9/7 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران اداری و علمی؛
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی تا 10 آذر

.

نظر به درخواست بسیاری از همکاران دانشگاه در سراسر کشور مبنی بر عدم ثبت نام به موقع در سامانه بیمه (به آدرس portalbime.com/pnu97darman) در موعد مقرر و همچنین دستور معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه به جهت انجام این مهم ، به استحضار می رساند: سایت مذکور از  تاریخ 8 لغایت پایان وقت اداری 10 آذرماه جهت انجام مراحل ثبت نام برای متقاضیان محترم قابل استفاده می باشد . 
لازم به ذکر است،  مهلت مقرر (97/9/8 لغایت 97/9/10 ) به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر