اداری و مالی
1397/4/8 جمعه
دکتر علیزاده در بازدید دانشگاه پیام نور استان سمنان؛
افزایش منابع درآمدی دانشگاه با اهتمام ویژه کارکنان محقق می شود

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،  دکتر علیزاده معاون  اداری، مالی و عمرانی دانشگاه  در بازدید ازمراکز واحدهاو نیز  ستاد استان دانشگاه پیام نور سمنان  گفت:
دکتر علیزاده  با عنوان اینکه حفظ شان و جایگاه دانشگاه پیام نور در اولویت است، در خصوص رابطه دانشگاه با وزارت علوم گفت:  ما شاهد حمایت وزارت علوم از دانشگاه پیام نور هستیم تا جایی که نگاه وزارت علوم به این است که پیام نور متعلق به دولت است، یعنی هر مشکلی برای دانشگاه پیام نور به وجود بیاید برای دولت به وجود آمده است.
وی در ادامه با عنوان اینکه خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور در سراسر کشور باید با همدلی بیشتر در جهت اعتلای دانشگاه  گام بردارند، افزود: هیئت رئیسه دانشگاه تمام همت خود را به کار گرفته تا کارمندان و اعضای علمی کمترین دغدغه را داشته باشند.
وی خطاب به روسای مراکز و واحدها گفت:  روسای مراکز و واحدها باید اولویت بندی روی مشکلات داشته باشند تا  بتوانیم  بودجه بندی درست بنا بر موضوعات مهم داشته باشیم.
معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور می تواند حدود 200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که باید با همدلی و اهتمام ویژه کارکنان منابع در آمدی دانشگاه را
افزایش دهیم.
در جلسه مشترک معاون اداری ، مالی و عمرانی با مدیران استان ، دکتر علیزاده با اشاره به بحث منطقه ای شدن دانشگاه گفت :منطقه ای شدن مانند منطقه ای شدن سابق نمی باشد و با شیب ملایم است فقط کمی اختیارات مراکز و واحدها بیشتر می شود و سازمان بعد از منطقه ای شدن حکم نظارت را دارد.
در پایان دکتر علیزاده گفت :همه همکاران باید نسبت به پیام نور دغدغه داشته باشند چون دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی کشوراست و  باید همه ما در حد نام و برند دانشگاه فعالیت نماییم.
دکتر یوردخانی رئیس  دانشگاه پیام نور استان نیز ضمن خیر مقدم  مباحثی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پرسنلی شرکتی و قراردادی و همچنین ارتقاء شغلی کارکنان مطرح کرد. 
وی همچنین در بحث پروژه های عمرانی گفت: دو پروژه نیمه تمام داریم که نیازمند بودجه می باشد. یوردخانی در ادامه در خصوص پژوهش گفت: چیزی که افتخار دانشگاه است این است که در زمینه علمی و پژوهشی فعال باشیم تا بتوانیم مشکلات استان و جامعه رابرطرف کنیم .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر