اداری و مالی
1395/8/9 یکشنبه
نشست صمیمی معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با کارکنان
نشست صمیمی معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با کارکنان برگزار شد

.

دکتر حسنی در این نشست که با استقبال گسترده همکاران صورت گرفت، ضمن ارائه گزارشی درخصوص وضعیت حوزه اداری، مالی و عمرانی دانشگاه گفت: تکریم کارکنان از وظایف اصلی حوزه معاونت اداری ، مالی و عمرانی است و بنا به تاکید ریاست عالی دانشگاه، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا بتوانیم از محل صرفه جویی و کمکهای دولتی، خدمات مالی و رفاهی مناسبی به همکاران ارائه نماییم.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور باید به صورت یک مجموعه منسجم و برنامه محور با رعایت صرفه جویی ، اهداف عالی دانشگاه را دنبال نمایند.
وی با اشاره به ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور نیز گفت: خوشبختانه استقبال عمومی مردم از دانشگاه پیام نور بالاست و ما باید ضمن ارج نهادن به داوطلبانی که این دانشگاه را برای تحصیل بر می گزینند، به صورت جدی در جهت معرفی رشته های موجود در دانشگاه پیام نور و تکمیل ظرفیت اهتمام ورزیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر