اداری و مالی
1395/1/16 دوشنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در جلسه ویدئوکنفرانس با روسای استانی:
بودجه هر استان بر اساس میزان درآمد آن استان تعیین می شود

.

دکتر حسنی با عنوان اینکه امسال بودجه هر استان بر اساس میزان درآمد آن استان تعیین می شود، گفت: بسیاری از مراکز استانی پردرآمد دانشگاه پیام نور به دلیل اختصاص درآمد آنها به دیگر مراکز و واحدها از زیرساخت های ضعیف تری برخوردارند از این رو امسال درصدد هستیم بودجه را بر اساس درآمد هر استان تعیین نماییم.
به گزارش روابط عمومی، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در جلسه ویدئوکنفرانس با روسای استانی بر لزوم حفظ نظم و انضباط اداری و مالی تاکید کرد و اظهار داشت: تفویض اختیار امور اجرایی به روسای مراکز و واحدها یکی دیگر از برنامه های مهم دانشگاه پیام نور در سال 95 است که امیدواریم با تلاش ویژه تمامی روسا و کارکنان دانشگاه پیام نور این مهم تحقق یابد و سازمان مرکزی بتواند نظارت بیشتری بر حسن اجرای عملکرد امور داشته باشد.
وی با عنوان اینکه حفظ عزت و شان دانشگاه پیام نور مهم ترین هدفی است که باید مورد توجه قرارگیرد، تصریح کرد: روسای استانی دانشگاه پیام نور مسئول رسیدگی به وضعیت کارکنان، تشویق نیروهای دلسوز و زحمتکش، حل مشکلات مالی و اسناد زمین ها و املاک دانشگاه هستند و باید با حفظ وحدت و هماهنگی کامل، در راستای دستیابی به جایگاه اصلی دانشگاه پیام نور گام بردارند.
دکتر حسنی با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » گفت: امید است بتوانیم امسال با صرفه جویی بیشتر ، افزایش منابع درآمدی و بهبود عملکرد نقش موثری در اعتلای دانشگاه پیام نور داشته باشیم.
گفتنی است، جلسه ویدئوکنفرانس معاون اداری، مالی و عمرانی به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور و وحدت رویه طی سال 1395 و همچنین طرح مسائل مالی استانها امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر