اداری و مالی
1394/10/1 سه‌شنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
احکام فوق العاده ایثارگری کارکنان شاهد و ایثارگر صادر می شود

.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: احکام فوق العاده ایثارگری کارکنان شاهد و ایثارگر صادر می شود.
دکتر فیصل حسنی با عنوان اینکه این احکام پس از 2 سال وقفه با دسنور ریاست دانشگاه صادر می گردد، اظهار داشت: شهدا و ایثارگران با استقامت و صبوری، امنیت و آرامش کشور را رقم زدند و ما همیشه مدیون فداکاری ها و رشادت های این عزیزان هستیم و در این راستا، طبق مصوبه هیات امنا، فوق العاده ایثـارگری به اعضای هیأت علمی و اداری ایثارگر اعم از ؛شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان معزز شهدا به استناد بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه تعلق می گیرد که با تلاش صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده، این احکام در حال صدور است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر