فرهنگی
1402/12/15 سه‌شنبه
رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌ زیست در دانشگاه پیام نور
راه رهایی از بحران محیط‌ زیستی معاصر، تحول در شیوه تفکر و عمل است

.

هفتمین همایش ملی آموزش محیط  زیست توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دکتر شبیری رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌ زیست در این همایش برخط اظهار داشت: بدون تردید، بسیاری از چالش‌های محیط‌زیستی معاصر، ریشه در رفتارهای انسانی دارد و دیدگاه افراد در خصوص محیط‌زیست، نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای محیط‌زیستی آن‌ها دارد؛ بنابراین، راه رهایی از بحران محیط‌زیستی معاصر، تحول در شیوه تفکر و عمل است. تحولی که برای عموم شهروندان اجتناب‌ناپذیر و ضروری و مستلزم حرکت به سمت شهروندی محیط‌ زیستی است. 

وی ادامه داد: با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی در حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک وظیفه عمومی که همگانی بودن آن را در ضمیر خود نهفته دارد و نیز با توجه به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه‌جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی‌های محیط‌زیستی جامعه ضروری می‌باشد. بی‌تردید، برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی با هدف اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات و هم‌افزایی علمی بین پژوهشگران، صاحب‌نظران و مراکز علمی و پژوهشی یکی از استلزامات انجام رسالت دانشگاه‌ها در فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی است. 
 
دکتر شبیری درباره  برنامه‌های این همایش ملی گفت: این همایش شامل ارائه شفاهی 15 عنوان مقاله منتخب در قالب 3 پانل تخصصی موازی و ارائه 30 مقاله به‌صورت پوستر و برگزاری 8 نشست علمی- تخصصی می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر