فناوری و پژوهش
1403/2/19 چهارشنبه
در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
برگزاری کارگاه تخصصی نمایه سازی نشریات علمی با حضور مشاور وزیر علوم در امور مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری

.

به گزارش روابط عمومی کارگاه تخصصی نمایه سازی نشریات علمی با حضور دکتر طاهری مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در امور مرجعیت علمی و دبیر تخصصی کمیسیون نشریات وزارت عتف و همچنین دست اندرکاران نشریات دانشگاه پیام نور در سازمان مرکزی برگزار شد.
دکتر دیده بان معاون پژوهش و فناوری در این نشست با تاکید بر نقش مهم نشریات علمی در کشور اظهار داشت: چنین کارگاه هایی می تواند گام های موثری جهت ارتقاء هر چه بیشتر نشریات علمی و پژوهشی در دانشگاه داشته باشد.
همچنین در این نشست دکتر طاهری مشاور وزیر علوم در خصوص ارتقای کمی و کیفی نشریات علمی و حضور در عرصه‌‌های بین‌‌المللی، مراحل استانداردهای بین‌‌المللی موثر در نمایه‌‌ سازی نشریات، وظایف ژورنالیستی ارکان نشریات، معرفی نمایه‌های مهم بین‌المللی و اهمیت حضور در شبکه‌های اجتماعی علمی مباحثی را مطرح کرد.
وی تصریح کرد: نشریات و مجلات دانشگاه پیام نور پتانسیل های بالایی دارند که ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر