فناوری و پژوهش
1402/11/25 چهارشنبه
در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
سومین نشست روسای دانشکده های الهیات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

.

به گزارش روابط عمومی سومین نشست روسای دانشکده های الهیات دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشکده الهیات در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

دکتر علم الهدی مشاور رئیس دانشگاه در این نشست ضمن تاکید بر فعالیت بیشتر دانشکده های الهیات در سراسر کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت شبکه دانشگاه‌ های مجازی جهان اسلام که چند سالی است فعال می باشد می تواند سایر دانشکده های جهان اسلام را به هم وصل نماید و یک هم افزایی در بین دانشکده های الهیات کشورهای جهان اسلام به وجود آورد و از ظرفیت سایر دانشکده ها برای تعامل بین شعیه و برادران سنی استفاده کرد.

مشاور رئیس دانشگاه همچنین پیشنهاد کرد: در حوزه نشریات رشته الهیات، باید نشستی بین سردبیران نشریات سراسر کشور به وجود بیاید و مطالعات و پژوهش به سمت مطالعات میان رشته ای حرکت کند.

وی همچنین گفت: یکی از مطالبات جدی بحث ارتباط با جامعه است و اینکه تحقیقات و پژوهش رویکردی داشته باشند که کارکرد اجتماعی بهتری را برای جامعه در نظر بگیرند. 

همچنین دکتر عبادی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور نیز در این نشست اظهار داشت: هم افزایی دانشکده های الهیات سراسر کشور برخواسته از یک نیاز کنونی بوده که مورد اقبال قرار گرفته است.

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور افزود: این نشست می تواند در سراسر کشور و در بین دانشکده های دیگر با ایجاد ارتباط شبکه ای یک الگو باشد.

لازم به ذکر است که در این نشست همچنین روسای دانشکده های الهیات به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر