فناوری و پژوهش
1402/11/24 سه‌شنبه
در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور صورت گرفت:
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و پارک علم و فناوری بین المللی

.

 تفاهم نامه همکاری سه جانبه دانشگاه پیام نور با پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و با بیش از 360 هزار دانشجو و بالغ بر 3500 عضو علمی نقش مهمی در توسعه علمی و پژوهشی کشور دارد و همچنین این دانشگاه در رتبه های های جهانی و بین المللی مانند وبومتریکس، یورب، گرین متریک، کیو اس، لایدن و برخی دیگر از نظام های رتبه بندی در جایگاه مناسبی قرار دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: دانشگاه پیام نور متولی آموزش ترکیبی و باز می باشد و در این زمینه با کیفیت‌ترین آموزش را ارائه می‌کند.

دکتر تقی زاده درباره آمایش رشته های دانشگاه نیز افزود: رشته های دانشگاه به سمت رشته های کاربردی، مهارتی و بر مبنای نیاز روز جامعه حرکت می کنند. 

وی همچنین درباره پارک های علم و فناوری نیز افزود: این دانشگاه در راستای کاهش اتکا به بودجه دولتی و همچنین ارتباط بیشتر بین دانشگاه با جامعه و صنعت این تفاهم نامه  را بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت های موجود سه مجموعه معرفی کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر نقش مهم مراکز رشد و خانه‌های خلاق و پارک های علم و فناوری افزود: درصدد هستیم دانشگاه پیام نور هم در راستای سایر دانشگاه‌ ها به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم ادامه فعالیت دهد.

در این نشست همچنین دکتر زراسوندی رئیس پارک علم و فناوری بین اللملی جمهوری اسلامی و دکتر ایمانی رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

روسای پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و پارک علم و فناوری بین المللی در این نشست بر ظرفیت مناسب دانشگاه پیام نور تاکید کردند و بیان داشتند با توجه به زبان مشترک ایجاد شده بین سه مجموعه، تجمیع این توانمندی ها و ظرفیت ها به نفع همه ذینفعان قابل بهره برداری خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر