فناوری و پژوهش
1402/4/11 یکشنبه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در آیین تجلیل از دانشمندان  یک و دو درصد جهان :
لزوم استفاده از دانشمندان برتر جهان در جهت پیشرفت کشور

.

به گزارش روابط عمومی ، دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه تجلیل از دانشمندان یک و دو در صد جهان ویژه اساتید دانشگاه پیام نور برای نخستین بار در دانشگاه پیام نوربرگزار میشود، گفت : امسال ۱۵ نفر ازاساتید و اعضای علمی این دانشگاه در بین  دانشمندان یک و دو درصد جهان قرارگرفتند.
وی افزود: تمرکز زدایی در این دانشگاه زمینه پیشرفت اعضای علمی در کشور را فراهم کرده است و امروز شاهد سهم حداکثری اساتید و اعضای علمی استانهای  دانشگاه پیام نور دربین دانشمندان پر استناد جهان هستیم.
دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه در جهان کشور هایی که بر اساس علمی قدرت چانه زنی دارند قدرت بیشتری دارند،گفت: اساتید و اعضای علمی دانشگاه پیام نور نیز به عنوان دانشمندان برتر جهان باید در زمینه پیشرفت کشور تلاش نمایند.
وی همچنین بر لزوم ارزیابی اعضای علمی،حمایت از سهم آزمایشگاه ها،علم پذیری،برنامه های حمایتی و اختصاص اعتبارات پژوهشی تاکید کرد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر