فناوری و پژوهش
1402/3/10 چهارشنبه
بر اساس اعلام آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص‌های اساسی علم(ESI)؛
نام دانشگاه پیام‌نور در زمره دانشگاه‌ها و مؤسسات پر استناد برتر دنیا قرار گرفت

.

به گزارش روابط عمومی ؛ دکتر ابراهیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام داشت: بر اساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخصهای اساسی علم  (  Essential Science Indicators  )  ، تعداد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا، ۸۵۵۷ مورد گزارش شده است که کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور 115 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در این فهرست، از نظر استنادات علمی در جایگاه چهاردهم دنیا و دوم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
وی در ادامه در خصوص نحوه ارزیابی این پایگاه علمی عنوان داشت: پایگاه شاخصهای اساسی علم ( ESI ) یکی از پایگاههای اطلاعاتی مؤسسه Clarivate Analytics است که به معرفی پژوهشگران، مؤسسات، انتشارات و کشورهای برتر در حوزههای موضوعی مختلف علمی میپردازد و  بر پایه بررسی استنادات علمی هر دانشگاه در 10 سال اخیر، در 22 حوزه موضوعی، موسسات یک درصد پر استناد برتر جهان را انتخاب و معرفی می‌کند.
بر اساس گزارش اعلامشده، دانشگاه پیامنور توانسته است در حوزههای موضوعی شیمی با 8576 استناد، در حوزه مهندسی با 3474 استناد و علوم مواد با 8246 استناد علمی در زمره موسسات پر استناد برتر دنیا در  پایگاه ESI قرار گیرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه این موفقیت بزرگ را به اعضای هیئتعلمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بخصوص همکاران فعال در حوزه های شیمی، مهندسی و علم مواد تبریک گفت و از تلاش ارزشمند آنها برای ارتقای جایگاه علمی دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر