فناوری و پژوهش
1401/5/23 یکشنبه
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نورخبر داد:
ارتقاء ۹۱۰ پله ای دانشگاه پیام نور در آخرین رتبه بندی وب سایت های دانشگاهی، وبومتریک

.

دکتر محمدعلی ابراهیمی گفت: دانشگاه پیام نور با به روز رسانی آثار پژوهشی اعضای هیات علمی در پایگاه های استنادی بین المللی توانست در آخرین رتبه بندی وب سایت های دانشگاهی، وبومتریک، 910 پله ارتقا یابد.
به گزارش روابط عمومی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور افزود:جایگاه دانشگاه پیام نور در آخرین رتبه بندی وبومتریک  که به تازگی منتشر شده از  رتبه 2326 در سال 2021 به رتبه 1416 در  ژولای 2022 ارتقا یافته و سهم مهمی در این ارتقا را ثبت 122 هزار و 940 استناد علمی اعضای علمی پیام نور در گوگل اسکالر طی چند ماه گذشته دارد.
وی همچنین به رتبه کشوری دانشگاه پیام نور اشاره کرد و اظهار داشت: هماهنگی درست اعضای هیات علمی در به روز رسانی آثار پژوهشی و همچنین تلاش روسای استانی موجب ارتقای رتبه کشوری 24 پله ای دانشگاه از 45 به 21 نیز شده است.
دکتر ابراهیمی ضمن قدردانی از مدیران و اعضای هیات علمی توجه جدی کلیه اعضای هیات علمی به درج ایمیل دانشگاهی برای به روز رسانی آثار دانشگاهی در پایگاه های استنادی بین المللی گوگل اسکالر، اسکوپوس و ... را خواستار شد.
وی جایگاه دانشگاه پیام نور را با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه بسیار مطلوب و رفیع دانست و گفت: ما باید با ادامه فعالیت های دانشگاه در حوزه های مختلف به جایگاه بهتری در نظام های رتبه بندی دست یابیم.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر