فناوری و پژوهش
1401/3/30 دوشنبه
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز:
ورود به حوزه صنایع خلاق و فناوری های نرم در اولویت دانشگاه پیام نور است

.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در سمینار نقش دانشگاه در توانمندسازی صنایع با رویکرد تولیدات دانش بنیان گفت: ورود به حوزه صنایع خلاق و فناوری های نرم در اولویت دانشگاه پیام نور است.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیمی در این سمینار با اشاره به گستردگی دانشگاه پیام نور و مزیت های منطقه ای استانها، لزوم ورود به مسائل نیاز محور با رویکرد کارآفرینی دانشگاهها را خواستار شده و پرورش نیروهای ماهر و خلاق را از اهداف مشترک مجامع علمی عنوان کرد.
دکتر ابراهیمی همچنین همکاری با پارکهای علم و فناوری در صنایع محلی، آب، انرژی، کشاورزی و محیط زیست را در اولویت برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه دانست.
 
دکتر ابراهیمی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در نشست صمیمی با اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی:
مرجعیت و ارتقاء جایگاه تولیدات علمی کشور توجه جدی مجامع دانشگاهی را می طلبد
دکتر ابراهیمی در این نشست ضمن استماع مشکلات و دغدغه های حوزه تخصصی اعضاء علمی استان، از ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری مشترک با پارک علم و فناوری خبر داده و بر نیاز سنجی و رفع موانع توسعه پردیس های علم و فناوری در استانها تاکید کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر