فناوری و پژوهش
1400/12/2 دوشنبه
دکتر ابراهیمی خبر داد:
اخذ رتبه علمی برای یک نشریه دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور

.

 دکتر ابراهیمی از اخذ رتبه علمی نشریه‌ای دیگر در حوزۀ علوم پایه به زبان انگلیسی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه اخذ رتبه علمی برای نشریات در راستای تحقق هدف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش است، افزود: به همین منظور کوشش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و سرانجام این موفقیت برای نشریۀ Iranian Journal of Analytical Chemistry، به سردبیری دکتر محمدعلی کریمی و به مدیرمسئولی  دکتر علیرضا محدثی زرندی محقق شد. 
وی از خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور خواست با ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت کنند.
 
كلمات كليدي : ابراهیمی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر