اطلاعیه
1403/4/2 شنبه
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور:
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله تمدید شد

.

به گزارش روابط عمومی با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان، مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان ترم 4022 تا 13 تیرماه 1403 تمدید شد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر