اطلاعیه
1402/10/16 شنبه
قابل توجه دانشجویان ورودی 1402 دانشگاه پیام نور:
آخرین مهلت تحویل مدارک تا 30 بهمن ماه

.

به گزارش روابط عمومی طبق اعلام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، دانشجویان مشغول به تحصیلی که تاکنون مدارک مقطع قبلی خود را ارائه نداده اند، صرفاً تا قبل از تاریخ 30/ 11/ 1402 مهلت دارند با مراجعه به مرکز/ واحد تحصیلی خود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است که از تاریخ مذکور طبق مقررات و ضوابط مربوط، محدودیت منع ادامه تحصیل برای ایشان اعمال می گردد. 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر