اطلاعیه
1402/9/19 یکشنبه
قابل توجه اساتید دانشگاه پیام نور:
21 آذرماه آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم دانشجویان دانشگاه پیام نور

.

به گزارش روابط عمومی طبق تقویم آموزشی آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی  1402-1403 دانشجویان دانشگاه پیام نور روز سه شنبه 21 آذرماه می باشد.

لازم به ذکر است که نمره میانترم دانشگاه پیام نور از 8 نمره محاسبه و اساتید بر اساس فعالیت کلاسی دانشجویان یا امتحان میانترم بارم این نمره را محاسبه می کنند. 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر