اطلاعیه
1401/6/29 سه‌شنبه
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور

.

محسن حیدری مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان خبر داد و گفت:   با عنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان تاکنون موفق به انتخاب واحد در نیمسال اول 1402-1401 نشده‌اند ، مهلت انتخاب واحد از تاریخ 29/6/1401 لغایت 01/07/1401 برای کلیه ورودیها تمدید شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر