اطلاعیه
1401/6/12 شنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان؛
مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تمدید شد

.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: مهلت ثبت نام و انتخاب واحددر نیمسال اول 1401-1402 دانشگاه پیام نور از 16 لغایت 19 شهریورماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی، محسن حیدری با عنوان اینکه این مهلت با عنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند، تمدید شده است، تاکید کرد: امکان حذف و اضافه برای آن دسته از دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده باشند، مقدور نیست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر