اطلاعیه
1401/4/15 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان؛
تاریخ برگزاری آزمون مجدد سه عنوان از دروس عمومی اعلام شد

.

آزمون مجدد 3 عنوان از دروس عمومی (جدول ذیل ) که در روز یکشنبه مورخ 12 تیرماه  برگزار شده بود، مجدداً در روز چهارشنبه مورخ 22 تیرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، ساعت امتحان مجدد، دقیقا مشابه ساعت آزمون روز یکشنبه مورخ 12 تیرماه  مندرج در کارت آزمون دانشجوست.
لازم به ذکر است ، حضور در آزمون‌ها اختیاری است و در صورت شرکت در امتحان، نمره آزمون مجدد برای دانشجو منظور خواهد شد.
عنوان درس کد درس ساعت
انقلاب اسلامی ایران 1220434- 1220424 10-11-12
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1233039 13
تربیت بدنی- تربیت بدنی ویژه 1215429- 1215431-1215427 14-15-16-17

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر