اطلاعیه
1399/11/15 چهارشنبه
قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور؛
لینک کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور نوبت بیست و یکم

.

کارت شرکت در آزمون کارشناسی فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور نوبت بیست و یکم بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، داوطلبان برای اخذ کارت می توانند به لینک ذیل مراجعه کنند.


کارت شرکت در آزمون

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر