اطلاعیه
1399/7/21 دوشنبه
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان

.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر دادو گفت: امكان ثبت نام براي دانشجوياني كه تا كنون موفق به انتخاب واحد نشده اند  و حذف و اضافه دروس دانشجوياني كه قبلا انتخاب واحد كرده اند تا 24 مهرماه 99 در سيستم  گلستان فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی ، امیرحسین بهروز افزود: دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسير ثبت نام اصلي ، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر