اخبار
1402/6/28 سه‌شنبه
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تبدیل وضعیت 150 نفر از اعضای هیات علمی و همکاران اداری دانشگاه در سال 1402

.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از تبدیل وضعیت 150 نفر از اعضای علمی و اداری دانشگاه در سال 1402 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دکتر علی پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور درباره تبدیل وضعیت نیروهای دانشگاه در سال 1402 اظهار داشت: در 6 ماه اول سال تعداد 30 نفر از کارکنان دانشگاه به رسمی قطعی، آزمایشی و همچنین پیمانی تبدیل وضعیت شدند.
وی همچنین درباره تبدیل وضعیت اعضای علمی نیز تصریح کرد: امسال نیز تعداد 130 نفر از اعضای علمی دانشگاه به رسمی قطعی، آزمایشی و همچنین پیمانی تبدیل وضعیت شدند.
دکتر پریمی درباره تبدیل وضعیت نیروی شرکتی دانشگاه نیز اظهار داشت: مجلس و دولت برنامه و طرح جامعی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نظر دارند و زمانی که تصویب و ابلاغ شود دانشگاه نیز تبدیل وضعیت این نیروها را انجام خواهد داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر