برگزیده ها

1402/8/7 یکشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:
رشته های دانشگاه پیام نور متوقف یا ادغام نمی شوند

.

به گزارش روابط عمومی دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با ایسنا با اعلام این خبر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در تمامی رشته های تحصیلی دانشجو می پذیرد و هیچ کدام از این رشته ها در دانشگاه متوقف یا حذف نخواهد شد.
دکتر تقی زاده با اشاره به جذب دانشجو در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه در نیمسال اول 1402 تاکید کرد: دانشگاه پیام نور با 3700 عضو علمی در همه رشته ها فعال می باشد و جذب دانشجو در تمامی رشته های تحصیلی در نیمسال اول ۱۴۰۲ انجام شده و در حال انتخاب واحد و تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور به فعالیت‌های دانشگاه و تحصیل ۳۶۰ هزار دانشجو در مراکز و واحدهای مختلف دانشگاه اشاره کرد و گفت: یک سوم ظرفیت آموزش عالی دانشگاه‌های وزارت علوم، توسط پیام نور اداره می‌شود.
وی همچنین با تاکید بر نظام آموزشی باز و از راه دور دانشگاه پیام نور تصریح کرد: ماموریت دانشگاه پیام نور با دیگر دانشگاه ها متفاوت است و نمی شود رشته های این دانشگاه با دیگر دانشگاه ها ادغام شوند لذا با تغییر ماموریت، رشته های این دانشگاه در خود دانشگاه توزیع می شود.
تقی زاده همچنین به تقویت زیرساخت های الکترونیکی دانشگاه اشاره کرد و افزود: بسترسازی برای رشته های پرمخاطب و کاربردی که با نیازهای جامعه تطابق داشته باشد، در حال تقویت است به صورتی که بسیاری از رشته های پرمتقاضی و کاربردی جایگزین برخی از رشته ها شدند و در همین ترم استقبال خوبی از این رشته ها صورت گرفت.

 
امتیاز دهی