برگزیده ها

1402/7/10 دوشنبه
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد:
اعطای پاداش تشویقی بازنشستگی به اعضای علمی و کارکنان دانشگاه

.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از اعطای پاداش تشویقی بازنشستگی به اعضای علمی و کارکنان  دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور درباره طرح تشویقی بازنشستگی اعضای علمی و کارکنان  دانشگاه اظهار داشت: کسانی که بازنشستگی آنها  بر اساس آیین نامه های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی تکلیفی نبوده، اما می توانند طبق قوانین صندوق بازنشستگی مربوطه بازنشست شوند، چنانچه درخواست خود را جهت بازنشستگی ارائه دهند، پس از تصویب در هیات اجرائی و هیات رئیسه از دریافت پاداش تشویقی بهره مند می شوند. 

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور ادامه داد: از باب نمونه و مثال عضو هیات علمی خانم دارای 20 سال سابقه و یا عضو هیات علمی آقا دارای 25 سال سابقه خدمت، چنانچه درخواست بازنشستگی نماید می تواند علاوه بر پاداش پایان خدمت از مزایای طرح تشویقی استفاده کند. 
وی درباره همکاران اداری افزود: به عنوان نمونه بانوان دارای 25 سال سابقه خدمت و آقایان دارای 30 سال سابقه خدمت (دارای مدرک کارشناسی ارشد) می توانند علاوه بر پادش پایان خدمت از مزایای پاداش تشویقی استفاده نمایند. 

لازم به ذکر است که حقوق بازنشستگی این افراد بر اساس صندوق محاسبه می شود و دانشگاه هیچ گونه دخالتی در آن ندارد، طرح های تشویقی طی نامه های رسمی به روسای استانی اعلام گردیده و  کسانی که متقاضی استفاده از طرح های فوق می باشند می توانند به امور اداری استان خود مراجعه نمایند. 

 
امتیاز دهی