اخبار و اطلاعيه ها
شنبه 23 آبان 1388 جدول معادلسازي دروس رشته هاي دانشكده فني و مهندسي (تاريخ درج خبر:23/8/88)

جدول معادلسازي دروس رشته هاي دانشكده فني و مهندسي با توجه به كاهش واحدهاي ارزشي و مهارتي در نظام تجميع 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر