اخبار و اطلاعيه ها
پنجشنبه 19 شهریور 1388 ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق دروس مقطع كارشناسي در سال تحصيلي 89-88 (تاريخ درج خبر:19/6/88)

ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق دروس دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي دانشگاه در سال تحصيلي 89-88 به تفكيك دانشكده و رشته تحصيلي   در صفحه برنامه ريزي آموزشي موجود ميباشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر