چهارشنبه 31 شهریور 1400   12:42:27
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

گزارش تصویری

گزارش تصویری؛

اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران/سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.آبان1398

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر