جمعه 14 آذر 1399   20:48:17
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

گزارش تصویری

'گزارش تصویری؛

با حضور مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری :

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

چهارمحال

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر