گزارش تصویری

گزارش تصویری؛

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور در طرح ملی تقویت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان در حوزه کد نویسی؛

کد

کد

کد

کد

کد

کد

کد

کد

کد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر