مطالب  علمی دومین همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
مطالب علمی یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در شیراز خبرداد: راه اندازی مراکز نوآوری و رشد دانشگاه پیام نور در استانها
موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه پژوهشکده با عنوان Iranian Distance Education Journal
نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی
برگزاری میزگرد علمی هم اندیشی با عنوان کیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری دانشگاه پیام نور - سه شنبه 22/10/94
برگزاری میزگرد علمی با عنوان آموزش هوشمند در دانشگاه پیام نور - سه شنبه 01/10/94
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و بنیاد دانشنامه نگاری ایران
بروشور برنامه جامع راهبردی پژوهشکده
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی آموزش مجازی زبان و فرهنگ قرآن کریم
برگزاری هم اندیشی متخصصان آموزش از دور در دانشگاه پیام نور
جلسه شورای برنامه ریزی و طراحی سامانه آموزش مهارتهای تحصیلی دانشجویان
نشست وضعیت مطلوب و کنونی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور
اولین جلسه شورای برنامه ریزی و تدوین دانشنامه آموزش  باز و از دور
اولین جلسه شورای برنامه ریزی تدوین تاریخ شفاهی دانشگاه پیام نور
بيشتر
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و بنیاد دانشنامه نگاری ایران
 
سخن هفته

امروزه دیگر نمی توان بین دو نوع آموزش حضوری و مجازی مرزی قائل شد. همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه پیام نور می توانند از نظام آموزشی ترکیبی که پارادایم اصلی آموزش عالی در قرن 21 است، استفاده نمایند.