اعضای علمی گروه علوم پایه

ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانلود رزومه
1
مجید
حلیمی خلیل آباد
دکتری
شیمی
2
مینا
اکپرپور
کارشناسی ارشد
شیمی
3
رضا
ارجمندزاده
دکتری
زمین شناسی
4
مجید
رجبیان
دکتری
زیست شناسی
5
محبوبه
تاتاری
دکتری
ریاضی
6
فرشته
فدایی
دکتری
فیزیک
7
محبت
نداف
دکتری
زیست شناسی
8
صدیقه
جلالی
دکتری
زیست شناسی